• Kontakte dhe Misioni

    MISIONI Të mbështesë dhe koordinojë strukturat e Bashkisë,në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga proçesi i ...

    14-08-2020